top of page

Aktuellt för Lilla Ungdomsorkestern

Lilla orkestern , terminsstart 16/9

Lilla orkestern börjar först den 16e september (framskjutet pga cup..stora orkestern repar dock redan nu på lördag).  


Tid och plats som vanligt : 10.30 - 12.30 i södra byggnaden, hvitfeldska


Är du intresserad vara med i orkestern eller har frågor så går det fint att skriva ett e-post till "dirigenter@guo.se".

 

Konsert 6/5

Samling 10.30  -   hvitfeldtska norra 


Klädsel - Vårfint/sommarfint 


Konsert - 12.00 norra aulan 


Då  det var länge sedan vi var i norra kommer här en bild på "norra" så att ni hittar rätt : 

https://goo.gl/maps/4Luvv68yYPu2RuqX7


Välkomna! 

Kammarmusikkurs för unga på hög nivå

Kammarmusikkurs för unga på hög nivå 26/6-29/6

Guo har glädjen att erbjuda en sommarkurs "Kammarmusikkurs för unga på hög nivå" i åldern 13-20 år.

Kursen är förlagd till Kulturskolans nybyggda lokaler i Härlandatjärn skolan, med närhet till både skogsområde med motionsslingor, badsjö och grillplatser. Kursen riktar sig till alla instrument och omfattar undervisning i kammarmusik på hög nivå av våra erfarna lärare, samt gott om övningstid tillsammans i kammarmusikgrupperna.
Kursen avslutas med en offentlig konsert. Kammarmusikgrupper sätts samman inför kursen och noter mejlas ut några veckor innan kursstart. (Förbered noterna väl för att du och dina spelkompisar skall få mesta möjliga glädje ur kursen) 
Sista passen för dagen spelar vi stråkorkester tillsammans för att tillsammans tolka och njuta av de stora mästarnas kompositioner.  Ett otroligt populärt inslag som brukar ge fantastiska resultat.

Kursen sträcker sig 26/6-29/6
Schema varje dag mellan 10.00-17.00
Avslutningskonsert 29/6 kl 15.00 i Härlandatjärnskolans konsertlokal. 
Övernattning erbjuds ej utan anordnas i egen regi om så behövs. 

Pris för hela kursen inkl. Undervisning lunch, fika och frukt under dagarna: 600kr.

Kursledningen förbehåller sig rätten att anta elever till kursen för bästa möjliga gruppindelning. Önskemål om gruppindelning/spelkompis tas tacksamt emot. 

Sista anmälningsdag: 15/5

Lärare: 
Tobias Andersson Fiol/Altfiol.
Tobias är utbildad vi musikhögskolorna i Piteå samt Göteborg och till vardags dirigent i Göteborgs UngdomsOrkester, lärare i kulturskolan samt undervisar på Högskolan för Scen och Musik. Tobias har även under sina många år i musikbranschen undervisat på Billströmska folkhögskola samt varit lärare och dirigent vid många kurser, masterclass och läger både i Sverige och internationellt.   

Peter Schöning:
“ Peter Schöning är legitimerad musiklärare och undervisar i cello, kammarmusik och orkesterspel. Utbildad på Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet där han studerade för Robert och Maja Vogl och därefter för Janos Starker i Kanada. Som professionell cellist har jag gjort 16 skivinspelningar varav flera med min pianotrio och en stor mängd tv/radio-program i diverse genrer och arbetat i många av Nordens orkestrar. Jag reser runt hela världen och undervisar, dirigerar och spelar.”

När du skickat din anmälan kommer du att få en automatisk bekräftelse av anmälan och vi återkommer med svar om sommarkursen inom kort!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg77etROslX9FC-DEyg5OFycn6ckn3SMh6k3UJqzriX0w_bQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Årsmöte 22/4 -23 kl 12.30

Då var det återigen dags för GUOs årsmöte!

Årsmötet är viktigt för vår verksamhet men även för dig! Detta är nämligen din chans att påverka orkestern! Mötet kommer ta plats den 22/4 precis efter repet 12.30 i södra aulan och beräknas hålla på i ca 30 min.


Nedan kan du se dagordningen för mötet. Har du frågor eller eventuella önskemål eller punkter som du vill ta upp på mötet? Mejla styrelsen@guo.se .

a) Upprop och justering av röstlängd (jfr §9). 

b) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

c) Val av två justeringsmän att jämte årsmötesordföranden justera protokollet.

d) Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

e) Styrelsens berättelse för sistförflutna arbetsår. 

f) Revisorernas berättelse för sistförflutna arbetsår. 

g) Fastställande av resultat- och balansräkning för sistförflutna arbetsår. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

i) Val av ordförande 

j) Val av vice ordförande 

k) Val av sekreterare 

l) Val av vice sekreterare 

m) Val av kassör 

n) Val av två övriga ledamöter 

o) Val av två suppleanter i styrelsen 

p) Val av två revisorer och en suppleant för ett år för granskning av styrelsens förvaltning under löpande arbetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 

q) Val av valberedning om tre personer, varav två väljer utom styrelsen, för förberedelse av val enligt i) - q) vid nästföljande årsmöte. 

r) Andra ärenden, som av styrelsen förelägges mötet, eller som senast sju dagar före mötet skriftligen anmälts till styrelsen, över vilka senare det åligger att avgiva yttranden.


Väl mött

Pizzarep 11/3

Pizzarep 11/3 


Stora : 09.30 - 14.00 

Lilla :  10.30 - 14.30 


Ha med 50 kr kontant eller swisha under dagen. 

Terminsplanering våren 2023

Nedan följer terminsplaneringen för våren. 

Ordinarie reptider gäller, 10.30 - 12.30 om det inte står något annat. 


11/2 rep 

18/2 sportlov

25/2  rep 

4/3    rep 

11/3   rep   pizzarep

18/3 rep

25/3 ej rep, högskoleprov

1/4 rep 

8/4  påsklov

15/4 påsklov

22/4 rep 

29/4 rep 

6/5 vårkonsert

Terminsstart flyttad. (Rep Inställt.)

Nytt startdatum igen.  


Den 4e februari börjar vi repetera inför våren. 


Gällen Lilla orkestern. (både blås och stråk) 

Termisstart 28/1

Hej


Pga öppet hus, 21/1,  så kommer GUO att starta upp den 28 januari kl 10.30


Välkomna!

Konsert 3e december

Konsert lördag 3/12 


Lilla samlas 10.30 

Konsert 12.00 , Norra aulan (stora byggnaden hvitfeldtska)

Klädsel :  Julfint eller svart


Lillas repertoar:

 We wish you... 

Julvisa 

Marche des rois

Bach


Blåset: 

Prelude 

Les Pantins dansent


Terminsstart till våren 2023: 

 21/1 


Lokalbyte 25/11

Repet är flyttat till Artisten imorgon lördag(25/11). 


Vi går ner tillsammans, - Avgång som  sist 10.30 från hvitfeldska. Kom i tid! 

Det går också utmärkt att gå direkt till artisten för er som hittar. Hör av er om ni har frågor eller inte hittar. 


Calle  0735371836 

19/11 Lokalbyte

Repar i Norra byggnaden på Hvitfeldska den 19/11, Hör av er till Gyrid om ni inte hittar. Kom i tid så att ni hittar! Tiderna som vanligt. 

Repschema Lilla

Här kommer repschemat fram till konsert. 


  • 22 Okt  -  Rep 10.30 - 12.30 

  • 29 Okt  -  Rep 10.30 - 12.30 

  • 5 Nov   - Höstlov 

  • 12 Nov - Pizzarep  10.30 - 14.30 

  • 19 Nov - Rep  10.30 - 12.30    (ev lokalbyte) 

  •  26 Nov -  Rep 10.30 - 12.30   (ev lokalbyte)

  • 3 Dec  - Konsert Hvitfeldska (kan komma att bli 4 dec pga lokalstrul)


- Kolla alltid hemsidan innan ni åker hemifrån utifall att det blir ändringar. 

bottom of page