top of page

Aktuellt för Stora Ungdomsorkestern

Repschema stora GUO

17/2 EJ REP! Lov

24/2 Rep 9.30-14.00 Pizzarep!

2/3 Rep 9.30-12.30

9/3 Rep 9.30-12.30

16/3 Rep 9.30-12.30

23/3 Rep 9.30-12.30

30/3 EJ REP! Påskafton

6/4 Rep 9.30-12.30

13/4 EJ REP! Högskoleprov

20/4 Rep 9.30-12.30

27/4 Rep 9.30-12.30

4/5 EJ REP! (Lokalerna upptagna av BohusCup)

11/5 EJ REP! (Lokalerna upptagna av Basket)

18/5 Rep 9.30-12.30 (Kristihimmels….)

25/5 Konsert 9.30-12.30


OBS! Vi kommer också att ha en konsert någon gång under andra halvan av mars, men

exakt datum och plats är ännu inte fastslagna, så vi återkommer så snart vi vet!

Repschema stora guo

Repschema stora guo ht 2023

23/9  9.30-12.00 (provspelningar

30/9 9.30-12.30

7/10 9.30-13.30 Pizzarep

14/10 9.30-12.30

21/10 Ej rep! (Högskoleprov)

28/10 Rep 9.30-12.30

4/11 Ej rep. Lov

11/11 Rep 9.30-12.30

18/11 Ej rep (Hvitfeldtska bokat för cup)

25/11 Ej rep (Hvitfeldtska bokat för öppet hus)

2/12 Rep 9.30-12.30

9/12 Konsert! Kl 12.00 samling 10.00

noter 16/9

Ber alla att ta med gamla noter från i våras så att vi kan mjukstarta innan vi delar ut nya noter imorgon. 

Terminsstart UPPSKJUTEN. Nytt datum - 16/9

Terminsstart tyvärr uppskjuten till 16/9 pga vab. Komplett repschema för hösten kommer inom kort. De som vill ha nya noter i förväg kan mejla dirigenter@guo.se och få dem på mejl.

Terminsstart 2/9

Höstens första rep för stora orkestern blir lördag den 2/9, 09.30 - 12.00. 


Södra aulan, hvitfeldtska som vanligt. 


Välkommna! 

repetition inför konsert 1 juni

25/5 18.00-19.30 rep lundenskolans aula.


1/6 KONSERT st.paulikyrkan 18.00

  • samling 16.50 

  • klädsel:helsvart. 

  • MEDTAG NOTSTÄLL!

Konsert lördag 6/5

Samling:  09.30 


Plats: Hvitfeldtska norra


Klädsel: Svart 


Konsert 12.00  

Kammarmusikkurs för unga på hög nivå

Kammarmusikkurs för unga på hög nivå 26/6-29/6

Guo har glädjen att erbjuda en sommarkurs "Kammarmusikkurs för unga på hög nivå" i åldern 13-20 år.

Kursen är förlagd till Kulturskolans nybyggda lokaler i Härlandatjärn skolan, med närhet till både skogsområde med motionsslingor, badsjö och grillplatser. Kursen riktar sig till alla instrument och omfattar undervisning i kammarmusik på hög nivå av våra erfarna lärare, samt gott om övningstid tillsammans i kammarmusikgrupperna.
Kursen avslutas med en offentlig konsert. Kammarmusikgrupper sätts samman inför kursen och noter mejlas ut några veckor innan kursstart. (Förbered noterna väl för att du och dina spelkompisar skall få mesta möjliga glädje ur kursen) 
Sista passen för dagen spelar vi stråkorkester tillsammans för att tillsammans tolka och njuta av de stora mästarnas kompositioner.  Ett otroligt populärt inslag som brukar ge fantastiska resultat.

Kursen sträcker sig 26/6-29/6
Schema varje dag mellan 10.00-17.00
Avslutningskonsert 29/6 kl 15.00 i Härlandatjärnskolans konsertlokal. 
Övernattning erbjuds ej utan anordnas i egen regi om så behövs. 

Pris för hela kursen inkl. Undervisning lunch, fika och frukt under dagarna: 600kr.

Kursledningen förbehåller sig rätten att anta elever till kursen för bästa möjliga gruppindelning. Önskemål om gruppindelning/spelkompis tas tacksamt emot. 

Sista anmälningsdag: 15/5

Lärare: 
Tobias Andersson Fiol/Altfiol.
Tobias är utbildad vi musikhögskolorna i Piteå samt Göteborg och till vardags dirigent i Göteborgs UngdomsOrkester, lärare i kulturskolan samt undervisar på Högskolan för Scen och Musik. Tobias har även under sina många år i musikbranschen undervisat på Billströmska folkhögskola samt varit lärare och dirigent vid många kurser, masterclass och läger både i Sverige och internationellt.   

Peter Schöning:
“ Peter Schöning är legitimerad musiklärare och undervisar i cello, kammarmusik och orkesterspel. Utbildad på Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet där han studerade för Robert och Maja Vogl och därefter för Janos Starker i Kanada. Som professionell cellist har jag gjort 16 skivinspelningar varav flera med min pianotrio och en stor mängd tv/radio-program i diverse genrer och arbetat i många av Nordens orkestrar. Jag reser runt hela världen och undervisar, dirigerar och spelar.”

När du skickat din anmälan kommer du att få en automatisk bekräftelse av anmälan och vi återkommer med svar om sommarkursen inom kort!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg77etROslX9FC-DEyg5OFycn6ckn3SMh6k3UJqzriX0w_bQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Årsmöte 22/4 -23 kl 12.30

Då var det återigen dags för GUOs årsmöte!

Årsmötet är viktigt för vår verksamhet men även för dig! Detta är nämligen din chans att påverka orkestern! Mötet kommer ta plats den 22/4 precis efter repet 12.30 i södra aulan och beräknas hålla på i ca 30 min.


Nedan kan du se dagordningen för mötet. Har du frågor eller eventuella önskemål eller punkter som du vill ta upp på mötet? Mejla styrelsen@guo.se .

a) Upprop och justering av röstlängd (jfr §9). 

b) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

c) Val av två justeringsmän att jämte årsmötesordföranden justera protokollet.

d) Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.

e) Styrelsens berättelse för sistförflutna arbetsår. 

f) Revisorernas berättelse för sistförflutna arbetsår. 

g) Fastställande av resultat- och balansräkning för sistförflutna arbetsår. 

h) Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

i) Val av ordförande 

j) Val av vice ordförande 

k) Val av sekreterare 

l) Val av vice sekreterare 

m) Val av kassör 

n) Val av två övriga ledamöter 

o) Val av två suppleanter i styrelsen 

p) Val av två revisorer och en suppleant för ett år för granskning av styrelsens förvaltning under löpande arbetsår. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga. 

q) Val av valberedning om tre personer, varav två väljer utom styrelsen, för förberedelse av val enligt i) - q) vid nästföljande årsmöte. 

r) Andra ärenden, som av styrelsen förelägges mötet, eller som senast sju dagar före mötet skriftligen anmälts till styrelsen, över vilka senare det åligger att avgiva yttranden.


Väl mött

Pizzarep 11/3

Pizzarep 11/3 


Stora : 09.30 - 14.00 

Lilla :  10.30 - 14.30 


Ha med 50 kr kontant eller swisha under dagen. 

Stora GUO vt-23 Rep/Konsertschema

Stora GUO vt-23 Rep/Konsertschema

28/1 Terminsstart 9.30-12.30 Södra Aulan

4/2 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

11/2 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

18/2 LOV

25/2 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

4/3 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

11/3 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

18/3 Rep 9.30-14 södra aulan (Pizza rep gemensamt med KORKEN Sydväst? Minikonsert för lilla?)

25/3 ej Rep. Högskoleprov

26/3 Gemensamt rep Frölunda kulturhus 10-13 (Sydväst, Korken, Guo)

31/3 Konsert Högsbo Kyrka 19.00 Samling 17.00

1/4 ej rep

8/4 ej rep Påskafton

15/4 ej rep Påsklov

22/4 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

29/4 Rep 9.30-12.30 Södra Aulan

6/5 Konsert Norra Aulan 12.00 samling 9.30


Ändringar kan komma att ske så håll er uppdaterade inför varje vecka/rep/tillfälle


Väl mött

Terminsstart 28/1

Hej


Pga öppet hus, 21/1,  så kommer GUO att starta upp den 28 januari kl 09.30.


Välkomna!

bottom of page