top of page

Om Föreningen

Göteborgs ungdomsorkester, GUO, är en ideell orkesterförening som består av två orkestrar på olika nivåer. Föreningens mål är att ge barn och ungdomar möjlighet att spela och utvecklas tillsammans. Orkestrarnas repertoar består främst av klassisk musik för symfoniorkester, men också filmmusik och modernare verk.

 

GUO får ekonomiskt stöd från Göteborgs kommun genom Utbildningsförvaltningen och har genom åren fått ett flertal stipendier, t.ex. Lisebergs Kulturstipendium och från Edvard Magnus Musikfond. Föreningen är också ansluten till Riksförbundet Unga Musikanter (RUM). Det innebär bl.a. att föreningen får bidrag för verksamheten samt att alla medlemmar kan få rabatt på kurser som arrangeras av RUM. Dessutom får alla medlemmar RUM:s tidning RUMBA.

 

En orkesterförening startades 1961 av Georg von Knorring och växte snart till en full symfoniorkester. Orkestern var dock ganska löst organiserad och efter några år lades verksamheten ned. Två av orkesterns medlemmar, pukslagaren Finn Rosengren och violinisten Ingmar Widengård trodde dock fortfarande på idén och startade därför 1965 Göteborgs Ungdomsorkester. Orkestern har sedan dess repeterat och konserterat kontinuerligt. Verksamheten växte efter hand och länge har föreningen bestått av tre orkestrar: Lilla orkestern, Förmiddagsorkestern och Eftermiddagsorkestern. När Eftermiddagsorkestern spelade på egna konserter gick den under namnet Göteborgs Ungdomssymfoniker. Vårterminen 2011 slogs eftermiddagsorkestern och förmiddagsorkestern ihop för att bilda ungdomssymfonikerna. Nu finns Göteborgs lilla Ungdomsorkester och Göteborgs Ungdomsorkester.

bottom of page